Posted on

Hodanje pomaže kreativnom razmišljanju

Hodanje pomaže kreativnom razmišljanju zaključak je nakon eksperimenata obavljenih u Americi na Santa Klara univerzitetu.

Nekoliko desetina univerzitetskih studenata je podvrgnuto nizu testova.  Oni  su bili u sedećem položaju i dok su hodali po pokretnoj traci.

Hodanje pomaže kreativnom razmišljanju pokazalo se

to se dešavalo u situacijama u kojima je bilo moguće ponuditi više rešenja za neki problem.

Nasuprot tome, ispitanici su u sedećem položaju bili efikasniji prilikom rešavanja problema koji su imali samo jedno rešenje.

Naučnici nisu utvrdili zbog čega hodanje može da doprinese kreativnosti i planiraju dodatna istraživanja da bi utvrdili mogu li i druge telesne aktivnosti niskog intenziteta da imaju sličan efekat na um.