Posted on

Česti odlasci u restorane veoma utiču na obim struka

Viša koncentracija tzv. lošeg holesterola može biti posledica čestih odlazaka u restoran.

U svrhu studije, istraživači su prikupili podatke 8,300 odraslih osoba u periodu od pet godina

Istraživači dodaju kako su ispitanici koji su češće jeli u restoranima imali višu koncentraciju  lošeg holesterola.  Oni imaju manje koncentracije ključnih vitamina i minerala u krvi.  To predstavlja veći rizik za nakupljanje suvišnih kilograma.

Uočeno dejstvo prehrane u restoranima je bio izraženiji kod žena i osoba starijih od 50 godina.

Stručnjaci dobijene nalaze objašnjavaju posledicama sve većih porcija u restoranima.  Ranija istraživanja su već ukazala na sve veću prisutnost masti i soli u obrocima koji se pripremaju u pojedinim restoranima.