Posted on

Ples – sport ili umetnost ?

Ples je s jedne strane sport jer ima iste komponente kao i svaki drugi sport. Da bi mogli dobro da plešu plesači moraju biti  fleksibilni, izdržljivi, kondiciono pripremljeni i motivisani.

On nije samo fizička aktivnost, on je i  mentalno iscrpljujuć i zahtevan. Plesači imaju pritisak od javnog nastupa, zatim i pritisak da se savršeno poznaje svoja plesna koreografija kako bi se svi delovi odigrali što bolje, i naravno, savršen sklad između muzike koja svira i pokreta koji se izvode. Takođe, u cilju poboljšanja, plesač mora stalno raditi na plesnoj tehnici, tako da je sve savršeno na mestu.

Kao što možete da vidite, ples ima sve karakteristike jednako zahtevne kao i svaki drugi sport

Samim tim što je ples sport, ne znači da nije isto i umetnost. Ples je umetnost jer ste s njim u stanju da ispričate priču bez potrebe da govorite. Kroz vaše koreografije i vašim izrazima lica treba da ste u stanju da se potpuno transformišete u drugi lik i ulogu.

Uz njega ste takođe u mogućnosti da izrazite svoje emocije. Mnogi igrači i koreografi su poznati po neverovatnim emocijama i scenskim nastupom. Ova činjenica  ples takođe svrstava u umetnost.

Zaključak je da je ovo veoma jedinstvena aktivnost, jer se može posmatrati i kao sport i umetnost.