Posted on

Mandarine mogu biti opasne po zdravlje!

Mandarine mogu biti pravi pogodak po vaše zdravlje, ali mogu i da štete.

Pošto ih unostimo iz toplih krajeva, da bi se sačuvale tokom transporta, često se premazuju hemikalijom etilen-toksin, koji je opasan po ljudsko telo, jer se može akumulirati u jetri.

Pre konzumiranja, važno je oprati mandarine sa korom. Na kori mandarina se mogu i dalje zadržati tragovi larve mediteranskih mušica, a ako uđu u digestivni sistem, mogu dovesti do trovanja.

Takođe, savetuje se da pritiskate mandarine tokom kupovine, a ako se pojavi udubljenje to znači da su tokom skladištenja ili transporta bile zamrznute. Takvo voće je najbolje izbegavati.

aura.ba