Posted on

Idealna težina: Podelite dva broja i saznajte!

Idealna težina je nešto čemu svi težimo, a nismo uvek sigurni koja je. Prema klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije za evropsko stanovništvo, ITM od 18,5 do 25 označava normalnu telesnu težinu.

ITM – indeks telesne mase  opšteprihvaćeno je merilo za idealnu telesnu težinu.

Koristi ga i Svetska zdravstvena organizacija u svojim statistikama.

Indeks telesne mase smatra se najpraktičnijim načinom procene uhranjenosti.  Jednostavno se izračunava prema formuli ITM=kg/m², tako da težinu  podelite sa kvadratom visine .

Na primer, ako je osoba teška 84 kilograma, a visoka 176 cm, njena je visina na kvadrat 1,76 x 1,76 odnosno 3,0976.

Kad se s time podeli telesna težina (84 : 3,0976) dobija se indeks telesne mase 27.

ITM od 18,5 do 25 označava normalnu telesnu težinu. Vrednosti ITM-a manje od 18,5 smatraju se neuhranjenošću.  ITM od 25 do 30 označava prekomernu telesnu težinu, a veći od 30 gojaznost. Dakle, u navedenom primeru računice (ITM 27) osoba ima prekomernu telesnu težinu.

ITM nije precizno nego približno merilo

Iako je ITM dobar pokazatelj uhranjenosti, nije sasvim precizan pa ga treba shvatiti kao okvirno merilo. Naime, ITM ne može odrediti telesni udeo masnog tkiva u odnosu na mišićnu i koštanu masu, a upravo je to osnovni kriterijum za procenu debljine ili mršavosti.

Na primer, ITM može biti veći kod ljudi krupne građe, atletičara i bodibildera, ali to ne znači da su oni debeli, nego imaju povećanu mišićnu masu.

Sa druge strane, starije osobe kojima se s godinama smanjila mišićna i koštana masa, mogu biti gojazne i s manjim ITM rezultatom.

Precizna analiza kod lekara

U određivanju gojaznosti često se koristi i obim struka. Ako je veći od 80 cm kod žena ili 94 cm kod muškaraca, to se smatra znakom abdominalne gojaznosti.

Želite li preciznu analizu vaše telesne građe i idealne težine, svakako se valja savetovati s lekarom koji će po potrebi preporučiti najprikladniji način skidanja kilograma.

Izvor: Fokus.ba