Posted on

Dizanjem tegova protiv dijabetesa

Dizanjem tegova protiv dijabetesa – moguće je. Vežbanje koje uključuje dizanje tegova povezano je s manjim rizikom za razvoj dijabetesa tipa 2.

Dizanjem tegova protiv dijabetesa – Nalazi se prvenstveno odnose na žene

Prikupljani su osam godina od oko 100.000 žena.Naučnici s Univerziteta Harvard napominju da je u pogledu prevencije dijabetesa tipa 2 dizanje tegova bilo efikasnije od aerobnog vežbanja.

U proseku je sat vremena dizanja tegova ili neke slične vežbe bilo moguće povezati s prosečno trećinu manjim rizikom za dijabetes tipa 2.

Istraživači su ukazali da se dobijeni rezultati mogu primeniti i na zdravlje muškaraca.

Izvor: Tanjug